Dani Frane Petrića

Početkom devedesetih godina prošlog stoljeća Europa se mijenjala, nastajale su nove države, a Hrvatska se nalazila u ratu. U takvim okolnostima Hrvatsko filozofsko društvo organiziralo je 1992. godine u Cresu, rodnom gradu znamenitog renesansnog filozofa Frane Petrića, simpozij „Suvremena filozofska gibanja u Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini“. Bio je to početak manifestacije koja će polako prerasti u najznačajniji filozofski i interdisciplinarni skup u Hrvatskoj, u jednu od najznačajnijih znanstvenih konferencija u ovom dijelu Europe koja okuplja znanstvenike iz cijeloga svijeta kako bi raspravljali o aktualnim problemima čovječanstva, ali i istraživali djela velikog Cresanina Frane Petrića i drugih značajnih hrvatskih mislioca.

Na dosadašnjim konferencijama u Cresu sudjelovalo je više od 2000 znanstvenika iz 40 zemalja svijeta, a za lokalnu zajednicu posebno je važno što je stotinjak znanstvenika održalo više od 300 predavanja izravno vezanih uz velikog Cresanina Petrića. U nekoliko navrata u sklopu Dana Frane Petrića održani su znanstveni inkubatori kojima se učenike srednjih škola željelo upoznati s osnovnim elementima znanstvenih istraživanja, metodama rada i načelima znanstvene čestitosti.

Međunarodna znanstveno-kulturna manifestacija Dani Frane Petrića predstavlja jedinstveni događaj koji obuhvaća tri sastavnice: međunarodni simpozij o Frani Petriću, međunarodni simpozij o izbornoj, interdisciplinarnoj temi skupa, te kulturno-umjetnički program.

Tema drugog međunarodnog simpozija u sastavu Dana Frane Petrića uvijek je usmjerena na aktualnu problematiku i odlikuje se interdisciplinarnim pristupom. Primjerice, to su bile teme Filozofija prirode, Ekologija, Izazovi bioetike, Filozofija i tehnika, Demokracija i etika, Filozofija, znanost, religija, Čovjek i kultura, Filozofija i globalizacija, Filozofija i mediji, te Pitanja identiteta. Predavanja se održavaju na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku.

U sklopu Dana Frane Petrića održavaju se i popularna javna predavanja prilagođena široj publici, promocije recentnih filozofskih djela, te druga događanja.

Frane Petrić (Cres, 25. travnja 1529. - Rim, 6. veljače 1597.), hrvatski filozof, polihistor, grecist i latinist.

Učenjak europskog ugleda, jedan od najizvornijih i najslobodoumnijih mislilaca svojega doba. Antiaristotelovac, zastupnik posebnoga platonizma, bio je profesor filozofije u Ferrari i Rimu. Objavljivao je pod latiniziranim imenom Franciscus Patricius, a pisao je na latinskom i talijanskom jeziku. Petrić se bavio i astronomijom, meteorologijom, arheologijom i politikom. Putovao je cijelom Europom i stekao veliku slavu svojim djelima.

Njegova brojna djela upućuju na širinu njegovih interesa i bavljenje mnogim područjima i disciplinama znanja: od trgovine, medicine, filozofije do izdavaštva. Petrićev prvijenac je utopijsko djelo Sretan grad, za koje mu je uzor bio Cres. Kapitalno mu je djelo "Nova opća filozofija", u kojem je dao zaokružen sustav filozofije, a koje je naišlo na osudu crkvenih krugova i zabranu širenja zbog suprotstavljanja vjeri i unošenja elemenata nekršćanske religije. Smatra se pretečom i učiteljem znamenitog Giordana Bruna.