Radionice filcanja vune za djecu srijedom u dvorištu Rute (Zazid4a) u 10:00 sati.