Radionice filcanja vune za odrasle u dvorištu Rute (Zazid 4a), srijedom u 19:00 h.