22/7/2024
Klapske večeri otoka Cresa
21:30 h, mul (Martinšćica)