pješačke staze cres

327 Lubenice - plaža Luka - Plava grota (uvala Žanja)


  • Dužina staze: 2,3 km
  • Težina staze: laka