pješačke staze cres

311 Cres - Sv. Salvadur - Gavza


  • Dužina staze: 5km
  • Težina staze: laka