Cres-sv.Salvadur-Gavza-hiking


  • Dužina staze: 5km
  • Težina staze: laka