Cres-Sv.Blaz-hiking


  • Dužina staze: 7km
  • Težina staze: laka