pješačke staze cres

312 Cres – Sv Blaž


  • Dužina staze: 7km
  • Težina staze: laka