pješačke staze cres

305 Cres – Porozina – Tramuntana – Beli


  • Dužina staze: 19km
  • Težina staze: laka