pješačke staze cres

305 Porozina – Tramuntana - Beli – Ivanje – Porozina


  • Dužina staze: 19km
  • Težina staze: laka