30. Festival Orgulje Heferer održati će su 21.09.2024. u župnoj crkvi sv. Marije Velike u Cresu.

O orguljama:
Orgulje župne crkve sv. Marije Velike u Cresu sagradio je 1829. godine Antonio Callido iz Venecije. Godine 1903. god. pregradio ih je venecijanski orguljar Pietro Bazzani. Mehaničkog su sustava sa zračnicama na kliznice i tonskim kancelama. Radionica Heferer temeljito ih je obnovila 2019. godine.