Jedna palača u Cresu povezuje tri priče: Creski muzej, palača Arsan i Frane Petrić. Ova izložba objediniti će te tri priče povezane jednim zdanjem.

Otvorenje izložbe održati će se 16.07. u 20:00 h i biti će otvorena do 15.10.