LUBENIČKE GLAZBENE VEČERI
Koncert: Flavio Apro (gitara)