CRESKA BUTEGA - sajam lokalnih proizvoda

Svakog utorka i petka
19:00 – 22:00 h, Trg Frane Petrića