Adventski trening za sve
15.12.2023., 19:30 h, dvorana OŠ Frane Petrića