Božićna čarolija u Palači
Druženje s Djedom Božićnjakom
17:00 – 20:00 h, Palača Moise