Povodom Dječjeg tjedna, ŠRD Parangal u suradnji sa DND Cres organizira natjecanje u udičarenju za djecu koje će se održati u subotu, 07.10. u 07:45 h na mulu Grotica!