CRESKI KAIĆ 04.06.

18:00 Creska luka: Radionica radio upravljivih jedrilica
20:00 Creska luka: Koncert: Jazz na kaiću: Filip Flego Quartet