Tradicionalne Kulturne večeri u Martinšćici u svom programu održavaju koncerte klasične glazbe.

Drugi koncert održati će se 11.08.2021. godine u crkvi sv. Martina u Martinšćici s početkom u 21,00 sat, a nastupaju sopran Darija Auguštan i Eva Kirchmayer-Bilić na orguljama.