Natjecanje u udičarenju za djecu održava se kod trampulina u 08:00 sati.