Učenička volonterska skupina OŠ Frane Petrića poziva na humanitarnu akciju "Mladi proti gladi". Prikupljaju hranu i higijenske potrepštine za socijalnu samoposlugu "Kruh sv. Elizabete" u Rijeci.
KADA: 28.-30.03.2022. od 16:30 - 18:00 sati
GDJE: OŠ Frane Petrića