Loža Cres

U vrijeme preseljenja upravnog sjedišta iz Osora u Cres bilo je potrebno konstruirati nove i veće upravne zgrade, prvenstveno gradsku ložu u kojoj su se održavala suđenja i zasjedanja Gradskog vijeća, a koristila se i kao mjesto za tržnicu. U to vrijeme već je postojala jedna manja, oronula gradska loža, no vladajući su željeli da se napravi nova, veća, ljepša, i dostojna novog upravnog sjedišta. Današnja gradska loža izgrađena je početkom 16. stoljeća. Do današnjih dana zadržala je svoju povijesnu funkciju tržnice gdje domaći ljudi prodaju svoje voće i povrće uzgojeno u okolnim vrtovima.