Gradska vrata Cres

Cres je bio opasan sustavom gradskih zidina i obrambenih kula koji je dijelom demoliran krajem 19. stoljeća, a ostatak nakon 2. svjetskog rata. Od tog fortifikacijskog sustava ostala je kula na brdu uz staru jezgru, nekoliko fragmenata zidina, te troja gradska vrata: dvoja na šetalištu i jedna ispod tornja sa satom. Na šetalištu se nalaze Porta Bragadina (1581.) i Porta Marcella (1588.) i nose imena po knezovima-kapetanima (conte e capitano) za vrijeme čije su vladavine konstruirana, te nose grbove njihovih obitelji. Treća preostala gradska vrata u sklopu tornja sa satom zapravo su lučka vrata kojima se iz luke ulazilo u gradsku jezgru.