biciklističke staze cres

501 Cres-lighthouse-Cres-Gavza-Cres-bike-tour-16km


  • Dužina staze: 16km
  • Težina staze: laka
  • Vrsta staze: asfalt