Šuma Tramuntana

Tramuntana je naziv za sjeverni dio otoka Cresa. Cres je izdužen otok čiji sjeverni dio ima subkontinentanu klimu, a klima južnog dijela je već mediteranska. Stoga se sjeverni dio bitno razlikuje od ostalih dijelova otoka: prekrivaju ga guste šume hrasta i kestena, pune gljiva i stijena prekrivenih mahovinom, a u njima obitavaju šumske životinje poput zečeva, jelena, veprova, muflona, pa čak i krtica (kojih nema na ostalim jadranskim otocima). Snijeg je zimi česta pojava, a ljeti je šuma ugodna i svježa u odnosu na ostale dijelove otoka.
Tramuntana je u prošlosti bila naseljeno područje, no njena su sela pomalo napuštana tokom posljednjeg stoljeća. Razlozi su uobičajeni: izazovni životni uvjeti, svjetski ratovi, iseljavanje u razvijenija područja. Posjetitelji su često ganuti pogledom na ostatke sela koji i dalje stoje uz nekoć obrađene površine.
Nedaleko od jednog od tih sela – sela Petrićevi – nalazi se najdublja jama na otoku: Banićeva pećina, dubine 100 metara. Tamo su pronađena četiri cjelovita kostura spiljskog medvjeda (Ursus spelaeus), a vrlo je zanimljiva i biospeleolozima jer su tamo otkrivene tri vrste spiljskih kukaca koje u svojim latinskim nazivima sad sve nose naziv „Cres“.
Među zanimljivostima Tramuntane svakako valja spomenuti lokve koje se koriste za napajanje ovaca, lijepe pašnjake, te labirinte napravljene na širokim livadama s namjerom produbljivanja povezanosti između Čovjeka i Duha Prirode. Pet labirinata Tramuntane napravljeni su po uzoru na poznate svjetske labirinte i posvećeni su starim božanstvima prirode i plodnosti: Vesni, Ishtar, Ladi, Tari i Rusalkama.
Pješačke staze po Tramuntani velikim dijelom prate trase starih puteva koji su nekoć povezivali sela, a danas povezuju ove zanimljivosti prolazeći kroz predivnu prirodu punu divljih orhideja, leptira, aromatičnog bilja. Na proljeće kad je kadulja u cvatu brda prekrivaju njeni opojni ljubičasti cvjetovi, privlačeći pčele koje rade izvrstan lokalni med od kadulje. Uređeno je sedam planinarskih i sedam pješačkih staza i tri biciklističke staze kroz šume Tramuntane. Detaljna karta staza dostupna je u online obliku i u tiskanom izdanju.Podijeli stranicu

centar za posjetitelje bjelogvaih supova beli

Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove u Belom


Saznajte više