Tradicionalne Kulturne večeri u Martinšćici u svom programu održavaju koncerte klasične glazbe.

Prvi koncert ovogodišnjih kulturnih večeri održati će se 21.07.2021. godine u crkvi sv. Martina u Martinšćici s početkom u 21,00 sat, a nastupaju sopran Nina Kobler i Milan Hibšer na orguljama.