Island Cres beaches

Beaches, preserved environment and the clean sea are the most treasured highlights of the island of Cres. Cres is rich in arranged, natural, big, small, stone, pebble, shingle, sand and secluded beaches: a real treat for nature lovers.

The loveliest beaches are tagged with the Blue flag that guarantees high level of both service and safety standards as well as the clean sea.
Naturist beaches are located in Cres within the camping site Kovačine. In the camping site Kovačine there is also a beach for disabled users with all the necessary aid and a special access to the sea.

cres plaža mali bok orlec

Beach Mali Bok Orlec

Beach Beli Beli

Beach Sv.Ivan Lubenice

Beach Plave grote Lubenice

Beach Kovačine Cres

Beach Sv.Blaž Cres

Beach Valun Valun

Beach Buc Cres

Beach Sv.Petar Cres

Beach Koromačno Belej

Beach Nedomisje Cres

Beach Pragajena Cres

Share this page

CRES ČUVA SVOJE PLAŽE “BE GREEN, KEEP IT CLEAN”

Prema podacima iz Europske strategije za plastiku u kružnom gospodarstvu, 5 do 13 milijuna tona plastike, od 1,5 do 4% svjetske proizvodnje plastike, završi svake godine u morima i oceanima. Znate li da plastika čini preko 80% ukupnog morskog otpada? Procjenjuje se da oko 80 % morskog otpada potječe s kopna, a 20 % nastaje na moru. Trenutna brzina širenja plastike i porasta njene proizvodnje u narednom će razdoblju dramatično utjecati na globalni porast temperature. Plastika je praktična, no plastični otpad i njegova upotreba imaju razorne posljedice na okoliš i ljudsko zdravlje. Poticanje zero waste koncepta je nužan jer plastika u moru guši život.

Projekt TZ Grada Cresa ima za ciljeve podizanje svijesti lokalnog stanovništva o važnosti očuvanja okoliša, posebno mora i obalnog pojasa u Natura 2020 te kontinuirano informiranje turista i posjetitelja o važnosti očuvanja mora i obalnog pojasa od otpada u svrhu očuvanja ribljeg fonda i smanjenja plastike i mikroplastike u moru . Projekt ima ekološku i edukativnu dimenziju, a one će se provoditi kontinuirano kroz niz edukativnih radionica, tiskati ćemo promotivne materijale projekta (karte plaža), nabaviti tabele za plaže s pravilima ponašanja i upozorenjima o važnosti čuvanja mora i obalnog pojasa te o odlaganju smeća u za to predviđene spremnike. Također, kroz projekt će se održavati čistoća plaža i pridonijeti smanjenju onečišćenja glavnog izvora za obavljanje djelatnosti ribarstva. Ribarstvo je oduvijek značilo život ljudima koji žive uz more. Očuvanjem prirodnih resursa za buduće naraštaje, doprinosimo jačanju i iskorištavanju prednostima okoliša, a recikliranjem i pravilnim zbrinjavanjem ublažavamo učinke na klimatske promjene.

cres čuvajmo okoliš